Doelstellingen

Met het project Techno Trailer willen we volgende doelstellingen realiseren:

  1. Techniek als ontwikkelingsdoel/eindterm onder de aandacht brengen in het basisonderwijs
  2. De doelgroep prikkelen en vooroordelen rond techniek en techniekonderwijs bijsturen
  3. De drempel naar het onderwijs in nijverheid en techniek verlagen
  4. De link maken tussen opleidingen en beroepen
  5. Hoogtechnologische zaken op een ontdekkende wijze naar de basisschool brengen

De doelgroep bestaat – in eerste instantie – uit leerlingen van de derde graad basisonderwijs uit scholen gelegen in de provincie Antwerpen. Techno Trailer werkt netoverschrijdend.

De dienstverlening van de Techno Trailer en de daaraan verbonden nevenactiviteiten die aan de basisscholen geleverd worden, zijn gratis. Andere onderwijspartners en partners uit de bedrijfswereld kunnen in beperkte mate een beroep doen op de Techno Trailer.

Ook hier is het primair criterium dat de Techno Trailer wordt ingezet in overeenstemming met de doelstellingen. Andere voorwaarden worden individueel besproken en vastgelegd.

Met steun van