Dagverloop

Afhankelijk van het aantal leerlingen verdelen we hen in groepen:

  • minder dan 30 leerlingen: 2 groepen (+ 2 begeleiders)
  • 30 tot 45 leerlingen: 3 groepen (+ 3 begeleiders)
  • 45 tot 60 leerlingen: 4 groepen (+ 4 begeleiders)
  • meer dan 60 leerlingen: 2 of meerdere dagen

Deze groepen doorlopen gedurende de T²-dag 4 activiteiten die telkens ongeveer 90 minuten in beslag nemen.

Met steun van