Praktische info

Om het Techno Trailer-bezoek zo zinvol mogelijk te laten verlopen, gaat er wat voorbereiding aan vooraf.

Nadat de reservatie bevestigd is en de school de toezegging heeft gekregen dat de Techno trailer het volgende schooljaar op bezoek komt, treedt er een heus stappenplan in werking. Enerzijds zullen er afspraken gemaakt worden rond de praktische organisatie: van parkeerplaats tot stroomvoorziening en dergelijke meer. Anderzijds wordt het bezoek ook inhoudelijk voorbereid en dient er ook een naverwerking te gebeuren.

Met steun van